وی با اشاره به نگران کننده بودن وضعیت سامانه کارا و تسهیلات فراگیر، اظهار داشت: انتظار دارم کمیته های مرتبط با کارگروه رفع موانع تولید و کارگروه اشتغال جلساتی منظم تر و منسجم تر داشته باشند و با جدیت جهت رفع مشکلات اشتغال تلاش کنند.

گفتنی است در این جلسه وضعیت چند واحد تولیدی و صنعتی بررسی و تدابیر لازم درخصوص رفع موانع و چالش‌های تسهیلاتی و زیر ساختی آنها اتخاذ شد.